Start a conversation

Multicenter - het toevoegen van een deelnemend centrum

Bij multicenter studies kunnen de deelnemende centra geregistreerd worden. Dit kan alleen indien de studie is aangemerkt als "Multicenter, verrichtend centrum".

Toevoegen deelnemend centrum:

  • Ga naar het Studies menu;
  • Open de studie;
  • Ga naar het Deelnemende centra tabblad;
  • Klik op de Toevoegen deelnemend centrum knop;
  • Vul het formulier in; 
  • Klik op de Opslaan knop.

Het deelnemend centrum is nu toegevoegd.

De lijst met deelnemende centra word beheerd door de Admin(s) van de Castor SMS omgeving.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated