Start a conversation

Release notes Castor SMS June 2020 - version 2020.13

For English see below


Dinsdag 30 juni 2020, versie 20202.13

Aanpassingen:

 • Gebruikers menu:
  • Er is een snelheidsverbetering doorgevoerd waardoor de gebruikers sneller worden geladen.
  • Het is vanaf nu inzichtelijk op welke datum gebruikers voor het laatst zijn ingelogd in de Castor SMS omgeving. Let op: alleen data van na 8 augustus 2019 worden getoond. 
 • Goedkeuringsaanvragen:
  • De duur waarop een goedkeuringsaanvraag op een bepaalde status staat of heeft gestaan is vanaf nu inzichtelijk in een overzicht. Open de goedkeuringsaanvraag en ga naar het tabblad 'Geschiedenis'. 
  • Gebruikers met een rol gerelateerd aan een goedkeuringsaanvraag kunnen vanaf nu ook nieuwe goedkeuringsaanvragen toevoegen.
  • Bij de notificatie gebeurtenis 'Alle goedkeuringsaanvragen goedgekeurd' is de regel dat er minimaal twee goedkeuringsaanvragen toegevoegd moeten zijn verwijderd.


Tuesday June 30, 2020, version 2020.13

Changes:

 • Users menu
  • A speed improvement has been made to load users faster.
  • The last login date per user is visible. Please note: only dates after August 8, 2019 are displayed. 
 • Approval requests
  • An overview of the approval request status changes is implemented. Open an approval request and navigate to the 'History' tab page to access this view.  
  • User with a role that is linked to an approval request are now also able to add new approval requests.
  • The rule that at least two approval requests have to be added to a study in order to trigger the notification event 'All requests approved' is removed.


Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted