Start a conversation

Release notes Castor SMS June 2020 - version 2020.12

For English see below

Dinsdag 16 juni 2020

Aanpassingen:

 • De grafiek "Totaal open aanvragen per type" in het Dashboard is aangepast. Deze grafiek laat nu het aantal goedkeuringsaanvragen zien die in de geselecteerde tijdsperiode in een status staan of hebben gestaan die gelinkt zijn aan SMS status ‘Open’.
 • Taken:
  • Bij het toevoegen van een gebruiker aan een taak wordt nu als standaardinstelling 'Ja' geselecteerd bij de instelling over het versturen van een e-mail. 
  • Het Taken tabblad wordt nu automatisch vernieuwd bij openen zodat de takenlijst altijd actueel is.
 • De volgende variabelen zijn toegevoegd aan de templates voor brieven:
  • EudraCT nummer / ${eudractNumber}
  • Sponsor protocol nummer / ${sponsorProtocolNumber}
  • Land specifiek studienummer / ${countryStudyNumber}
   • Variabele ${nlStudyNumber} is hierdoor niet meer werkzaam!

Bug fixes:

 • De kolom 'Datum aanvraag offerte' in het tabblad Deelnemende afdelingen bleef leeg nadat de e-mail was gestuurd, dit is nu verholpen.
 • Middels de knop 'Markeer missende velden' werd het 'Study team' tabblad niet rood weergegeven indien er missende studieteam rollen waren, ook dit is nu verholpen.


Tuesday June the 16th, 2020

Changes:

 • The chart "No. of open requests by type" is changed. This chart now shows the number of approval requests that have been set to system status ‘Open’ in the selected time period.
 • Tasks:
  • When adding a user to a task, the default setting for sending this notification as well per email has changed into 'Yes'. 
  • The Task tab page refreshes when opening.
 • The following variables are added to the templates for letters:
  • EudraCT number / ${eudractNumber}
  • Sponsor protocol number / ${sponsorProtocolNumber}
  • Country specific study number / ${countryStudyNumber}

Bug fixes:

 • Column 'Date offer requested' in the Participating departments tab did not fill in the request offer date, this is fixed. 
 • The 'Study team' tab page did not get red highlighted in case there were missing study team roles, this is fixed as well.


Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted