Start a conversation

Release notes Castor SMS March 2020 - version 2020.6

For English see below

Dinsdag 24 maart 2019

Aanpassingen:

 • Notificaties: Vanaf nu is het mogelijk om in te stellen dat bij het indienen van een amendement ook de bijbehorende deelnemende afdeling op de hoogte wordt gebracht.
 • Twee nieuwe filters zijn aan het Studies menu toegevoegd:
  • EudraCT nummer
  • Hoofdonderzoeker
 • Deelnemende centra tab: Een nieuw veld om het huidig screenings aantal in te voeren is toegevoegd. 

Tuesday 24th of March

Changes:

 • Notifications: The notification that will get triggered by submitting an amendment is now also available for the related participating department roles.
 • Two ned filters have been added to the Studies menu:
  • EudraCT number
  • Principal investigator
 • Participating centers tab: New field 'Current screened number' is added.


Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted