Start a conversation

Release notes Castor SMS March 2020 - version 2020.5

For English see below

Dinsdag 10 maart 2020

Aanpassingen:

 • Notificaties: Gebeurtenis "Studiedocument toegevoegd na RvB goedkeuring" is toegevoegd.
 • Documenten tabblad: Het aantal documenten (rijen) per pagina kan ingesteld worden. 
 • Controle en Indienen tabblad: Alleen de actieve documenten worden meegenomen bij de controle of alle verplichte type documenten zijn toegevoegd in de workflow. De documenten die gearchiveerd of verwijderd  zijn worden niet meer meegenomen.
 • Speerpunt is toegevoegd aan het Kwartaalrapportage export rapport.

Bug fixes:

 • De status van een document kan alleen door een Admin aangepast worden. In sommige scenario's werd de status automatisch aangepast naar 'n.v.t.', dit gebeurd nu niet meer.
 • Sinds de vorige release werden de GCP bolletjes in het Studieteam tabblad altijd rood weergegeven. Dit probleem is verholpen, de GCP bolletjes laten nu weer de juiste kleuren zien (rood, oranje en groen).

Tuesday 10th of February, 2020

Changes:

 • Notifications: Event "Study document added after approval" is added.
 • Documents tab: From now on it is possible to setup the number of rows (= documents) per page. 
 • Check & Submit tab: Only the active documents are taken into account when checking the required workflow documents. Before, also the archived and deleted documents were taken into account.
 • The scope of excellence is added in the Quarterly report export.

Bug fixes:

 • The document status can only be edited by an Admin. In some scenario's, the document status was changed automatically into 'N/A', this does not happen anymore.
 • Since last release the colours of the GCP dots in the Study team tab were always red. This problem is solved, the GCP dots are representing the correct GCP status again (red, orange, green).


Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted