Start a conversation

Release notes Castor SMS december 2019 - versie 2019.24

For English see below

Dinsdag 10 december 2019

Aanpassingen:

 • Een Dashboard menu is toegevoegd: 
  • Er zijn twee weergaven: goedkeuringsaanvragen en amendementen. 
  • De data kan middels grafieken of een lijst getoond worden.
  • De tijdsperiode kan zelf gedefinieerd worden. 
  • Rollen en rechten:
   • Admins hebben standaard toegang tot alle weergaven van het dashboard.
   • Gebruikers met een rol gerelateerd aan een goedkeuringsaanvraag hebben standaard toegang tot de goedkeuringsaanvragen weergave van het dashboard.
   • Middels Instellingen > Rollen & Rechten kunnen Admins ook andere gebruikersrollen toegang geven tot het Dashboard. 
 • Gebruikers voorkeuren: De voorkeur voor aan- en uitzetten van kolommen in het Studie menu werd altijd al per gebruiker opgeslagen. Dit is nu ook doorgevoerd door het Documenten tabblad en het Gebruikers menu.

Tuesday 10th of December, 2019

Adjustments:

 • A Dashboard menu is added: 
  • There are two dashboard views: approval requests and study amendments.
  • Data can be displayed in charts or in a list.
  • The time period of the data can be defined manually.
  • Roles and rights:
   • Admins have access to all the dashboard views by default.
   • Users with a role linked to an approval request have access to the approval request view by default.
   • Admins can assign dashboard access rights to other user roles via Settings > Roles & Rights. 
 • User preferences: User preferences for showing and hiding grid columns in the general Users menu and in the Documents tab is now stored for reach user.


Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted